รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 02/01/19 - 14:01
2สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 02/01/19 - 14:07
3สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 02/01/19 - 15:35
4สพม.19 03/01/19 - 11:24

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน