รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 28/12/20 - 14:34
2สรรพสามิตพื้นที่ 28/12/20 - 14:45
3สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 28/12/20 - 14:57
4สนง.ประกันสังคมจังหวัด 28/12/20 - 15:03
5สนง.ขนส่งจังหวัด 28/12/20 - 15:10
6สถานพินิจฯ 28/12/20 - 15:15
7สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 28/12/20 - 15:32
8สนง.คุมประพฤติ 28/12/20 - 16:14
9สรรพากรพื้นที่ 29/12/20 - 09:19
10สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 29/12/20 - 09:31
11สนง.ท่องเที่ยวฯ 29/12/20 - 09:34
12สพม.19 29/12/20 - 09:35
13สนง.สถิติจังหวัด 29/12/20 - 09:50

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน