รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 31/03/21 - 10:05
2สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 31/03/21 - 10:49
3สนง.ท่องเที่ยวฯ 31/03/21 - 10:49
4สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 31/03/21 - 11:25
5สนง.คลังจังหวัด 31/03/21 - 11:27
6สนง.จัดหางานจังหวัด 31/03/21 - 11:50
7สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 31/03/21 - 14:25
8สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 31/03/21 - 15:52
9สนง.สถิติจังหวัด 01/04/21 - 10:11
10สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 01/04/21 - 11:23

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน