:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ
วัน เวลา ส่ง 21 ก.ค. 256513:58:05
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว10129
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร, ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทัน และผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1