:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4 ก
วัน เวลา ส่ง 21 ก.ค. 256514:18:16
จาก สนง.โยธาธิการฯ
ที่ ที่ นภ 0022/ว.10149
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู(นายสุวิทย์ จันทร์หวร) ,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้อำนวยการโครงการชลประทานในพื้นที่ ,เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู , นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5