:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานผลการบรรยายพิเศษ "มองบทบาทตุรกีในเวทีโลกผ่านปัญหาความไม่สงบใน จชต."
วัน เวลา ส่ง 21 ก.ค. 256516:09:21
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 10170
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู และที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1