:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 6/2565
วัน เวลา ส่ง 22 ก.ค. 256514:46:17
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ ว10223
ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 6/2565
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
5. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
8. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
10. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
14. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
16. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
18. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ
19. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1