:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วัน เวลา ส่ง 22 ก.ค. 256515:08:27
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว10216
1.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ผอ.รพ.หนองบัวลำภู
6.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7.ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
8.ประชาสัมพันพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9.ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
10.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
11.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
12.ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
13.ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู
14.นายอำเภอทุกอำเภอ
15.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
16.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
17.ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1