:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็ฯข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
วัน เวลา ส่ง 22 ก.ค. 256515:47:47
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว10212
1. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2