:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบเครื่องแบบลูกเสื้อและเนตรนารี
วัน เวลา ส่ง 22 ก.ค. 256515:51:41
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 10213
1. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 2. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1