:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการโอนส่งมอบและใช้ประโยชน์สินทรัพย์โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ และท้องฟ
วัน เวลา ส่ง 22 ก.ค. 256517:42:34
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 10256
1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
5.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1