:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการ “บ้าน ปันสุข” และโครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ
วัน เวลา ส่ง 28 ก.ค. 256513:35:53
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ มมท. (นภ.) 21/2565
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
และประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2