:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย
วัน เวลา ส่ง 01 ส.ค. 256509:35:03
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.1/ว10372
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
3.นายอำเภอทุกอำเภอ
4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1