:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวร สถานที่ราชการศาลากลาง
วัน เวลา ส่ง 01 ส.ค. 256510:34:39
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 10443
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวร สถานที่ราชการศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕65
เรียน หัวหน้าส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1