:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โรคฝีดาษวานร
วัน เวลา ส่ง 01 ส.ค. 256519:37:14
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ.0017.2/ว 10470

1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
7. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1