:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวร สถานที่ราชการศาลากลาง
วัน เวลา ส่ง 04 ส.ค. 256509:56:47
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว10443
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวร สถานที่ราชการศาลากลาง (แก้ไขรายชื่อ)
เรียน 1. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1