:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน
วัน เวลา ส่ง 04 ส.ค. 256513:57:23
จาก สนง.ประมงจังหวัด
ที่ นภ 0007/ว10608 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ...................................................
เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1