:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง จังหวัด แจ้ง ข้อกำหนดฯ (ฉ.47) คำสั่ง ศบค. ที่ 14-2565 ประกาศการขยายระยะเวลา (คราวที่ 19) และประกาศอื
วัน เวลา ส่ง 05 ส.ค. 256509:22:58
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 10643
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1