:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบบ้านคนพิการเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
วัน เวลา ส่ง 05 ส.ค. 256511:43:17
จาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
ที่ ด่วนมาก ที่ นภ 0005/ว1820 ลว 5 ส.ค.65
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,
นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู, วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว, รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด, หนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1