:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การออกหน่วยบริการตามโครงการ
วัน เวลา ส่ง 05 ส.ค. 256511:59:01
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 10670
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง