:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
วัน เวลา ส่ง 05 ส.ค. 256514:11:35
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 10682
**เชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565** เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4