:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. 2565
วัน เวลา ส่ง 05 ส.ค. 256514:55:08
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 10692
***การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. 2565
1. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 3.นายอำเภอทุกอำเภอ
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1