:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน “1
วัน เวลา ส่ง 05 ส.ค. 256518:00:40
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 10718
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน “1
เรียน 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
8. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
9. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
10. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
12. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
13. วิศวกรแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2