:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
วัน เวลา ส่ง 05 ก.ย. 256016:54:29
จาก สนง.ประมงจังหวัด
ที่ นภ 0007/ว10523
เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. ,
รอง ผอ.รมน.จว.นภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1