:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
วัน เวลา ส่ง 05 ก.ย. 256017:03:50
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/10544
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1