:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงยกเสาเอก การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง
วัน เวลา ส่ง 05 ก.ย. 256017:16:10
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 10552
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1