:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงยกเสาเอก การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง
วัน เวลา ส่ง 05 ก.ย. 256017:17:50
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 10553
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู /ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกสมาคมประธานมูลนิธิฯ/ นายกสมาคมฯ/ประธานชมรมฯ /องค์กรภาคเอกชน

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1