:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอแก้ไขแผนที่ การจัดพิธีปล่อยพันธ์ส้ตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560
วัน เวลา ส่ง 06 ก.ย. 256010:15:40
จาก สนง.ประมงจังหวัด
ที่ -
เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. , รอง ผอ.รมน.จว.นภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1