:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “แจกโฉนดทั่วทิศ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐ
วัน เวลา ส่ง 06 ก.ย. 256011:22:43
จาก สนง.ที่ดินจังหวัด
ที่ นภ 0020.1/10520
ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นภ 0020.1/10520 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3