:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ" โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่
วัน เวลา ส่ง 06 ก.ย. 256011:25:34
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ ที่ นภ 0009/ว 1373
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู 4.คลังจังหวัด 5.พาณิชย์จังหวัด 6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 7. ปศุสัตว์จังหวัด 8.ประมงจังหวัด 9.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 10.สหกรณ์จังหวัด 11.ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 12.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 13.พัฒนาการจังหวัด 14.สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 15.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 16.ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 17.หัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 18.นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4