:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การตรวจสอบป้ายกิจกรรม และหนังสือราชการต่างๆ
วัน เวลา ส่ง 06 ก.ย. 256012:11:30
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 10578
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1