:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนิน
วัน เวลา ส่ง 07 ก.ย. 256013:26:36
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 10656
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1