:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2560
วัน เวลา ส่ง 08 ก.ย. 256011:01:56
จาก บ.ประชารัฐสามัคคีหนองบัวลำภู
ที่ พิเศษ/2560
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ./รอง ผอ.รมน.จว.นภ. /หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานอิสระ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1