:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูฯ
วัน เวลา ส่ง 11 ก.ย. 256010:51:39
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 10654
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลฃำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1