:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2560
วัน เวลา ส่ง 12 ก.ย. 256010:43:12
จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ที่ นภ 0014.2/ว 10812
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานอิสระ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1