:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ
วัน เวลา ส่ง 12 ก.ย. 256013:29:33
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว10816
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกอบจ.นภ. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2