:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 13 ก.ย. 256014:12:56
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/ว ๑๐๘๗๓
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู,รองผุ้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูและผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1