:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญร่วมพิธีมอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อใช้ประดับ
วัน เวลา ส่ง 14 ก.ย. 256014:45:44
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ 10959
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1