:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรม
วัน เวลา ส่ง 14 ก.ย. 256015:14:45
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว10964
(เรื่อง ประชุม VCS) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2