:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
วัน เวลา ส่ง 02 ต.ค. 256017:20:40
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ 11675
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ที่อยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1