:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธียกฉัตรพระเมรุมาศจำลอง
วัน เวลา ส่ง 02 ต.ค. 256017:51:45
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 11612
เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1