:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธียกฉัตรพระเมรุมาศจำลอง
วัน เวลา ส่ง 02 ต.ค. 256017:54:54
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 11612
เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1