:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจ การจัดพิธียกฉัตรพระเมรุมาศจำลอง
วัน เวลา ส่ง 02 ต.ค. 256018:01:30
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ 11611
เรียน 1. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5 ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 10. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 12. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 14. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1