:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมคณะกรรมการการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ในงานพระราชพิธีถวายพ
วัน เวลา ส่ง 04 ต.ค. 256016:05:44
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 11803
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู (กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายพิธีการ) / ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู (กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์) รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู (กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ มหรสพ และวัฒนธรรมไทย) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู (กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และจัดระเบียบประชาชน) หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลหนองบัวลำภู (กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายปฐมพยาบาล) พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู (กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายดำเนินการจัดทำดอกไม้จันทน์) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู (กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายดำเนินการปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองภายในสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู (กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายดำเนินการปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภูกรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายปฏิคม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่)


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1