:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมคณะกรรมการการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ในงานพระราชพิธีถวายพ
วัน เวลา ส่ง 04 ต.ค. 256017:01:29
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 11803
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1