:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการเปิดตลาดไร้เงินสดหนองบัวลำภู (Non Money Nongbualamphu Market)
วัน เวลา ส่ง 05 ต.ค. 256009:23:35
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/๐๙๕๓ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๐
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1