:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนงานสำคัญตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมห
วัน เวลา ส่ง 05 ต.ค. 256015:20:55
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว11853
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ หัวหน้าส่วนราชการ/ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/ นายอำเภอทุกอำเภอ/ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูและนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1