:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
วัน เวลา ส่ง 09 ต.ค. 256013:14:26
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/11990
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1