:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีม
วัน เวลา ส่ง 09 ต.ค. 256015:07:26
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/11969
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู(ท) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1, 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1