:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนแผนการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรตามนโนบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัน เวลา ส่ง 10 ต.ค. 256010:27:49
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 776
เกษตรอำเภอทุกอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2